Tuesday, September 20, 2005

Seminggu di kementerian

Image hosted by Photobucket.com
dr kiri: faizal, imran,nolee,fisya, mid

Image hosted by Photobucket.com
dari kiri: faizal, fahmi,fisya,nolee,mid

No comments: